!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

 

Välkommen till BRF Sjöstadsalléns hemsida!

Här kan medlemmar, hyresgäster, mäklare och spekulanter hitta information om föreningen och kontakta föreningens styrelse.

Du som medlem loggar in med föreningens lösenord och får tillgång till information som endast är avsedd för medlemmar. Lösenordet hittar du på informationstavlan i porten.

Du når enklast styrelsen via mail till styrelsen@sjostadsallen.se

Felanmälan

Nyheter

Information till mäklare

Målning under hösten 2018

2018-09-13

Under hösten kommer källarplanen att målas i enlighet med fastighetens underhållsplan. Detta omfattar samtliga källargångar, barnvagnsrum, cykelrum och centraler. Dessutom kommer delar av entréerna och portarna mot Hammarby allé att underhållsmålas. Anslag om exakta tider kommer i god tid före arbetet sätter igång.

Gården

2018-09-13

Styrelsen och Familjebostäder (som äger halva gården) håller på att ta fram en underhållsplan för gården. Detta omfattar bl.a. att återställa gården efter sommarens torka, utfyllnad av jord, andra underhållsbehov samt bekämpa råttor. För att undvika råttor på gården är det ett måste att det inte finns något för dem att äta. Lämna aldrig matrester på uteplatser, grillplatser eller balkonger, och mata inte fåglar. Om ni ser råttor inne i fastigheten maila styrelsen.

Familjebostäder har haft ansvaret för underhållet på hela gården. Tyvärr har de missat att säga detta till sin nya underentreprenör! Vår sida har därför varit eftersatt, bl.a. genom att häckarna inte klippts. Dessa kommer klippas ned till mellan 140-160 cm ovanför stenmuren inom kort.

Utrensning av cyklar

2018-09-13

Cykelförråd och cykelställ är fulla av cyklar. Under september kommer alla cyklar märkas med färgglad tejp på styret. Om ni har en cykel, ta bort denna tejp före den 13 oktober. Alla cyklar som fortfarande har tejp kvar kommer då klippas upp och tas bort. Dessa förvaras i sex månader i vårt förråd. Därefter kommer de säljas eller återvinnas. Dessutom, ställ inga cyklar i portarna!

Årsredovisning 2017

2018-06-02

Årsredovisnigen för 2017 är nu klar. Ladda ned den här!

Ny fastighetsskötare

2017-12-05

Föreningen har sedan den 1 december 2017 en ny leverantör av teknisk fastighetsskötsel. Företaget heter MFS fastighetsservice och har kontor i Nacka strand. 

MFS kommer rondera i fastigheten 1 gång i veckan (i dagsläget varje måndag). Under ronderingen utövar de tillsyn och utför enklare underhåll. De tar även emot felanmälningar från medlemmar, styrelsen och hyresgäster i våra lokaler. 

Har du som medlem problem i bostaden eller upptäcker att något i fastigheten inte fungerar som det ska så kan ni felanmäla till MFS genom mfs@mfsfastighetsservice.se eller 08-645 17 00.