!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

 

Välkommen till BRF Sjöstadsalléns hemsida!

Här kan medlemmar, hyresgäster, mäklare och spekulanter hitta information om föreningen och kontakta föreningens styrelse.

Du som medlem loggar in med föreningens lösenord och får tillgång till information som endast är avsedd för medlemmar. Lösenordet hittar du på informationstavlan i porten.

Du når enklast styrelsen via mail till styrelsen@sjostadsallen.se

Felanmälan

Nyheter

Information till mäklare

Årsredovisning 2017

2018-06-02

Årsredovisnigen för 2017 är nu klar. Ladda ned den här!

Värmeåtervinningen är ljuddämpad

2017-12-05

Innan sommaren färdigställdes det nya värmeåtervinningssystemet. Detta ska minska föreningens värmekostnader främst under den kalla perioden av året. Systemet drivs av kraftiga fläktar på taket som kommer kalibreras in vartefter det blir kallare väder.

Ljudet från fläktarna uppfattas dock som störande av ett flertal medlemmar. Styrelsen beslutade att ljuddämpa fläktarna så att bullret minskar till en acceptabel nivå. Detta färdigställdes under november månad genom att bygga in fläktarna.

Om någon fortfarande besväras av oljud kontakta styrelsen styrelsen@sjostadsallen.se.

 

Ny fastighetsskötare

2017-12-05

Föreningen har sedan den 1 december 2017 en ny leverantör av teknisk fastighetsskötsel. Företaget heter MFS fastighetsservice och har kontor i Nacka strand. 

MFS kommer rondera i fastigheten 1 gång i veckan (i dagsläget varje måndag). Under ronderingen utövar de tillsyn och utför enklare underhåll. De tar även emot felanmälningar från medlemmar, styrelsen och hyresgäster i våra lokaler. 

Har du som medlem problem i bostaden eller upptäcker att något i fastigheten inte fungerar som det ska så kan ni felanmäla till MFS genom mfs@mfsfastighetsservice.se eller 08-645 17 00.

 

Porttelefonerna fungerar nu

2017-10-24

Efter ett antal åtgärder och justeringar så fungerar nu Porttelefonerna. Namn och telefonnummer finns inlagda i en rullningsbar lista på respektive skärm.

Informationsblad om ny portkod och instruktion för porttelefonen har delats ut till samtliga medlemmar.

Se även under Fastighet och Service/Porttelefon 

153

Karta