!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

 

Välkommen till BRF Sjöstadsalléns hemsida!

Här kan medlemmar, hyresgäster, mäklare och spekulanter hitta information om föreningen och kontakta föreningens styrelse.

Du som medlem loggar in med föreningens lösenord och får tillgång till information som endast är avsedd för medlemmar. Lösenordet hittar du på informationstavlan i porten.

Du når enklast styrelsen via mail till styrelsen@sjostadsallen.se

Felanmälan

Nyheter

Information till mäklare

Gården

2018-09-13

Styrelsen och Familjebostäder (som äger halva gården) håller på att ta fram en underhållsplan för gården. Detta omfattar bl.a. att återställa gården efter sommarens torka, utfyllnad av jord, andra underhållsbehov samt bekämpa råttor. För att undvika råttor på gården är det ett måste att det inte finns något för dem att äta. Lämna aldrig matrester på uteplatser, grillplatser eller balkonger, och mata inte fåglar. Om ni ser råttor inne i fastigheten maila styrelsen.

Familjebostäder har haft ansvaret för underhållet på hela gården. Tyvärr har de missat att säga detta till sin nya underentreprenör! Vår sida har därför varit eftersatt, bl.a. genom att häckarna inte klippts. Dessa kommer klippas ned till mellan 140-160 cm ovanför stenmuren inom kort.

Utrensning av cyklar

2018-09-13

Cykelförråd och cykelställ är fulla av cyklar. Under september kommer alla cyklar märkas med färgglad tejp på styret. Om ni har en cykel, ta bort denna tejp före den 13 oktober. Alla cyklar som fortfarande har tejp kvar kommer då klippas upp och tas bort. Dessa förvaras i sex månader i vårt förråd. Därefter kommer de säljas eller återvinnas. Dessutom, ställ inga cyklar i portarna!

Årsredovisning 2017

2018-06-02

Årsredovisnigen för 2017 är nu klar. Ladda ned den här!

153

Karta

Nyheter

Gården
2018-09-13